Chrzest św.

  1. Dziecko do Chrztu Świętego prosimy zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
  2. Potrzebne dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania,
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są to osoby mieszkające na terenie naszej parafii),
  • zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).

3. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:

  • ukończyły 16 rok życia,
  • przyjęły Sakramenty  Pokuty, Eucharystii oraz Bierzmowania,
  • są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

4. Rodzicami chrzestnymi nie mogą zostać osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego oraz młodzież, która nie uczęszcza na katechizacje w szkole średniej.